Velkomen til styre- og medlemsmøte i «Bevar Heiane»
onsdag 11.januar 2017 kl. 18.00 på Tonstad Bakeri.

MØTEAGENDA.
Del (1) 20-30 min
1.Val av  referent og registrering av frammøtte.
2.Val av styre for «Bevar Heiane» for  perioden 2017 – 2018.
3. Økonomi. Gjennomgang av konto.

Kontoen starta med overføring av midlar fra «Nei til Tonstad Vindpark.», seinare er friviljuge bidrag kome til. Utgifter har vore avis-annonsering. Elles har styret, sekretær og aktive medlemmar betalt utgifter sjølv.

4. Forslag til vedtektsendring. Frå årsavgift til friviljug bidrag.
PAUSE. Kaffe/Te og rundstykke/tebrød
Del (2) Resten av møtetida er avsatt til dette tema
5. Strategival framover. Sveinulf Vågene, leiar av ”La Naturen Leve” om komande avgjersle i OED og mogelege val av strategiar framover.

Spørsmål og diskusjon.

Av omsyn til bestillinga til bakeriet ber ein om at påmeldinga di kjem underteikna, mob 95021732, ihende innan kl.12 tysdag 10.januar.

LES MEDLEMSBREV BEVAR HEIANE 6.JANUAR 2017

Velkomen til møte!

Fridtjof Jaatun
sekretær for ”Bevar Heiane”
mob.95021732
E-post: jaatun.fridtjof@gmail.com

Filer knyttet til dette innlegget:
Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Olje- og energidepartementet har til behandling klager og innsigelser til NVEs vedtak om konsesjon til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal.
I forbindelse med behandlingen vil det bli gjennomført møte og befaring den 29. juni.
Programmet for dagen er som følger:

08:00-09:30: Oppstartsmøte på Utsikten hotell, Kvinesdal.
09:45-11:00: Buss fra Utsikten hotell til Knaben.
11:00-11:45: Utsikt mot planområdet fra Reinshommen på Knaben.
11:45-13:30: Buss fra Knaben til Tonstadtippen. Stopp ved Knaben gård og Ertsmyra transformatorstasjon. Transport opp til Ertsvann.
14:00-16:00: Utsikt fra Ertsvannet mot Tonstadmarka og planområdet.
16:30  Bussen returnerer til Utsikten hotell.

På oppstartsmøtet vil departementet kort informere om saksbehandlingen. Deretter vil tiltakshaver gi en kort presentasjon av Buheii vindkraftverk før representanter for kommuner, fylkesmannen og andre klageparter gis anledning til å kommentere saken. Av hensyn til programmet bes det om at innlegg holdes relativt korte. Det vil også være anledning til å fremkomme med synspunkter og kommentarer under befaringen.
Deler av befaringen foregår i felt, og det anbefales gode sko og klær etter vær.
Eventuelle merknader til befaringsprogrammet sendes snarest og innen 17. juni til tot@oed.dep.no

Filer knyttet til dette innlegget:
Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Varde Velforening har mottatt et brev med orientering om vedtak, Buheii vindkraftverk.

Du kan lese brevet ved å klikke på bildet til venstre. Du finner også utfyllende informasjon på NVE sine hjemesider.

Filer knyttet til dette innlegget: