Varde Velforening har ikke noe ansvar i forhold til noen av veiene i Josdal.

Etter det styret i Varde Velforening kjenner til er det Veilaget (ved leder Odd Asbjørn Ousdal) som er ansvarlig for drift og vedlikehold av veien fra Josdal opp til Tippen, og videre opp til Atlakstøl.

Videre er det tre veier som berører våre medlemmer.

  • Veien fra Skitfoss og opp til Mågestøl.
  • Veien fra brua ved badeplassen og opp til Kjeknuten.
  • Veien videre fra Atlakstøl og opp til Ravnestølstjern.

Disse tre veiene er det andre grunneiere som er ansvarlig for.

Styret i Varde Velforening anbefaler våre medlemmer å kontakte sin grunneier dersom det ønskes videre utdypning om eier-, vedlikeholds- og ansvarsforhold hva gjelder veiene i Josdal.

Ellers ønsker styret alle nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøtet onsdag 27. januar kl.19:00.

Det er mange som har stilt spørsmål angående økningen på årets innbetaling til veilaget.

Dette ble det informert om på årsmøte og styret la da frem den informasjonen og forklaringen som kommer fra veilaget.

Du kan lese denne informasjonen i presentasjonen og referatet fra årsmøte.