Vi har vert usikre på hva som ville skje med Røde Kors hytta i Josdal, etter at Stavanger Røde Kors bestemte seg for å avslutte samarbeidet.

Styre fikk telefon fra Stavanger Røde Kors, der de kunne informere om at Flekkefjord Røde Kors nå hadde kjøpt Røde Kors Hytta i Josdal.
Flekkefjord Røde Kors skal ha ekstra ordinær generalforsamling den 4. januar 2016, der de formelt skal godkjenne overtakelsen av Røde Kors hytta i Josdal.

Det vil i tiden fremover være stor aktivitet i og rundt Røde Kors hytta. Det skal gjøres noen ombygningen og generelt vedlikehold, før de er i gang med aktiv vakttjeneste.
Flekkefjord Røde Kors ser for seg at de bemanner hytta i vinter-/påskeferie samt enkelte helger.

Flekkefjord Røde Kors er invitert til vårt årsmøte, den 27. januar 2016.

Vi gleder oss over at vi igjen har fått Røde Kors på plass i Josdal, og ser frem til et godt og langt samarbeid med Flekkefjord Røde Kors.

Miniatyr - Ad tilstedeværelse i Josdal

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Svarbrev fra Stavanger Røde Kors

Styret har nå mottatt et svarbrev fra Stavanger Røde Kors, dette kan du lese ved å klikke på bildet til venstre.

Filer knyttet til dette innlegget:
Klikk på bildet for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Stavanger Røde Kors Hjelpekorps vil fra i vinter ikke bemanne Røde Kors hytta i Josdal.

Som dere sikkert har fått med dere gjennom innlegg på Facebook, vil ikke Stavanger Røde Kors Hjelpekorps ha noen videre drift av vaktstasjonen i Josdal. Dette synes vi i styret er svært beklagelig og har derfor skrevet dette brevet til dem for å få klarhet i noen spørsmål.

Vi har fått tilbakemelding på at de har mottatt brevet og at det vil ble behandlet får vi får en tilbakemelding.

Filer knyttet til dette innlegget: