RiksTV

Styret har kontaktet RiksTV vedrørende muligheter for oppgradering av mast i Josdal for hytteområdet.
De bekrefter at dette vil ikke bli utført og henviser til at Parabol er eneste løsning.

Filer knyttet til dette innlegget: