Årsmøte ble avholdt den 27. januar 2016 i Øster Hus sine lokaler i Høylandsgata 4, Sandnes.

Det var 43 medlemmer foruten Styret som deltok.

Du finner referatet fra årsmøte her.

Årsmøte ble avholdt den 12.februar 2014 i Fjord og Fjellhytter sine lokaler, Svanholmen 19 på Forus.

Det var ca 24 medlemmer eksklusiv styremedlemmer.

Filer knyttet til dette innlegget: