NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Olje- og energidepartementet har til behandling klager og innsigelser til NVEs vedtak om konsesjon til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal.
I forbindelse med behandlingen vil det bli gjennomført møte og befaring den 29. juni.
Programmet for dagen er som følger:

08:00-09:30: Oppstartsmøte på Utsikten hotell, Kvinesdal.
09:45-11:00: Buss fra Utsikten hotell til Knaben.
11:00-11:45: Utsikt mot planområdet fra Reinshommen på Knaben.
11:45-13:30: Buss fra Knaben til Tonstadtippen. Stopp ved Knaben gård og Ertsmyra transformatorstasjon. Transport opp til Ertsvann.
14:00-16:00: Utsikt fra Ertsvannet mot Tonstadmarka og planområdet.
16:30  Bussen returnerer til Utsikten hotell.

På oppstartsmøtet vil departementet kort informere om saksbehandlingen. Deretter vil tiltakshaver gi en kort presentasjon av Buheii vindkraftverk før representanter for kommuner, fylkesmannen og andre klageparter gis anledning til å kommentere saken. Av hensyn til programmet bes det om at innlegg holdes relativt korte. Det vil også være anledning til å fremkomme med synspunkter og kommentarer under befaringen.
Deler av befaringen foregår i felt, og det anbefales gode sko og klær etter vær.
Eventuelle merknader til befaringsprogrammet sendes snarest og innen 17. juni til tot@oed.dep.no

Filer knyttet til dette innlegget:
Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Varde Velforening har mottatt et brev med orientering om vedtak, Buheii vindkraftverk.

Du kan lese brevet ved å klikke på bildet til venstre. Du finner også utfyllende informasjon på NVE sine hjemesider.

Filer knyttet til dette innlegget:
420kV

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

NVE har gitt konsesjon til nye ledninger østover til Solhom i Kvinesdal og nordover mot Tjørhom og Lyse.

NVE valgte å gi konsesjon til de trasé-alternativene som Varde Vel foreslo i sitt høringsbrev tidlig i høst: Ledningen mot øst, som nå følger sørflanken av dalen, flyttes sørover opp til Måkevannene. Traseen vil møte den eksisterende ledningstraseen ved Ribjadalsvann og og følge den videre østover. Både kommunen, de fleste av grunneierne og flertallet av medlemmer i Varde Vel foretrakk dette alternativet. Nordover valgte NVE å gi konsesjon til alternativ 5.1 langs vestflanken av heia (øst for Sirdal) hvor det er lite ferdsel. Det betyr at Statkraft sitt prioriterte forslag, med trasé rett over Hovknuten, ikke blir noe av. Nødvendig forbedring av veien vil bli gjort ved oppgradering av den eksisterende veien innerst i dalen.

Dette vedtaket til NVE kan påklages før 1.2.2015, så beslutningen er ikke endelig før eventuelle klager er behandlet.

Filer knyttet til dette innlegget: