Medlemskontingent

§ 4 Økonomi
Den ordinære kontingent til den vanlige forretningsmessige driften av foreningen fastsettes av årsmøtet med to-tredjedels flertall.

På årsmøte for 2014 ble det enstemmig vedtatt å øke kontingenten til kr. 500,- Dette for å kunne betjene utgiftene til løypekjøring.

For å kunne tilby løypekjøring denne sesongen håper jeg så mange som mulig betaler inn

medlemskontingent på 750 kr. til konto nr. 9365 05 69847 eller Vipps: 506526

 

Merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.

Dette er ment å dekke inn utgifter for løypekjøringen denne sesongen.
Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde.
Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia!

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør ta på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Hilsen Styret

Har du husket å betale medlemskontingent for 2016 til Varde velforening? Det er kanskje i tidligste laget til å tenke på vinter og ski allerede, men det er et faktum at det aller meste av medlemskontingenten til Varde velforening blir brukt til opparbeiding av skiløyper. Pr. 1. august har 59 stk. betalt, vi mangler derfor at ytterligere ca. 50 stk. betaler hvis vi skal klare å finansiere vår andel av løypekjøring kommende vinter.

Varde velforening må dekke 55 % av den totale kostnaden til løyekjøring. Sirdal kommune dekker resten, og det ville være svært beklagelig dersom vi i fremtiden ikke klarer å finansiere vår andel slik at løypekjøring må opphøre. Uten skiløyper blir det selvsagt heller ingen tilskudd fra Sirdal kommune.

Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde. Betale derfor din medlemskontingent, kroner 500 til konto nr. 93650569847 og merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.
Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia!

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør at på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Hilsen Styret v/kasserer

Pr. 1. april har 46 medlemmer betalt medlemskontingent for 2016. Som kjent blir det aller meste av medlemskontingenten brukt til å betale for oppkjøring av skiløyper. I flg. budsjett for 2016 trenger Varde velforening 106 betalende medlemmer for å dekke foreningen sin andel av årets kostnad. Sirdal kommune dekker fortsatt 45 %, og det ville være svært beklagelig dersom vi i fremtiden ikke klarer å finansiere Varde velforening sin andel slik at løypekjøring må opphøre. Uten skiløyper blir det selvsagt heller ingen tilskudd fra Sirdal kommune.

Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde. Betale derfor din medlemskontingent, kroner 500 til konto nr. 93650569847 og merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.

Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia