For å kunne tilby løypekjøring denne sesongen håper jeg så mange som mulig betaler inn

medlemskontingent på 750 kr. til konto nr. 9365 05 69847 eller Vipps: 506526

 

Merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.

Dette er ment å dekke inn utgifter for løypekjøringen denne sesongen.
Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde.
Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia!

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør ta på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Hilsen Styret

Styre i Varde Velforening har på styremøtet 18.10.2016 kommet frem til at vi for sesongen 2017 ikke har økonomi til løypekjøring. Grunnen til dette er manglende innbetaling av kontingent.

Kontingent som er innbetalt i løpet av 2016 har gått med til å betale for løypekjøringen i 2016.

Styre jobber for å kunne tilby et forenklet løypetilbud for vinteren 2017.

Styre vil fremme forslag for årsmøte 2017 om å øke løypeavgiften, samt endre navn fra medlemskontingent til løypeavgift. Dette er på grunn av at innbetalingen tilnærmet uavkortet går med til å finansiere løypekjøring. Styret anser dette som nødvendig for å kunne tilby løypekjøring i 2018 og kommende sesonger.

Med vennlig hilsen,
Styret i Varde Velforening

Har du husket å betale medlemskontingent for 2016 til Varde velforening? Det er kanskje i tidligste laget til å tenke på vinter og ski allerede, men det er et faktum at det aller meste av medlemskontingenten til Varde velforening blir brukt til opparbeiding av skiløyper. Pr. 1. august har 59 stk. betalt, vi mangler derfor at ytterligere ca. 50 stk. betaler hvis vi skal klare å finansiere vår andel av løypekjøring kommende vinter.

Varde velforening må dekke 55 % av den totale kostnaden til løyekjøring. Sirdal kommune dekker resten, og det ville være svært beklagelig dersom vi i fremtiden ikke klarer å finansiere vår andel slik at løypekjøring må opphøre. Uten skiløyper blir det selvsagt heller ingen tilskudd fra Sirdal kommune.

Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde. Betale derfor din medlemskontingent, kroner 500 til konto nr. 93650569847 og merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.
Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia!

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør at på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Hilsen Styret v/kasserer