Medlemmene av Josdal Beitelag har de siste årene observert flere og flere tilfeller av uvettig hundehold blant hytteeiere.

Vi ønsker å minne om at det i tiden fra og med 1.april til og med 20.august er båndtvang. Båndtvangen gjelder så vel lufteturen rundt hytta som turen i våre heiområder. Beitelagets medlemmer registrerer stadig flere ganger i året brudd på båndtvangen. Vi har mistet flere av våre beitedyr i hundeangrep de siste årene og det er blant annet en pågående rettsak vedrørende dette.
Beitelaget har satt opp flere skilt for å minne om båndtvangen og håper dere respekterer den slik at vi kan slippe konflikter i fremtiden.

Brudd på båndtvangen har nulltoleranse og vil bli anmeldt politiet.

Utenom båndtvangsperioden gjelder bestemmelsene i §4 i hundeloven. Seneste tilfelle var en løs hund som gikk til angrep på en annen hund. Dette skjedde like etter at flere barn hadde vært i det samme området og lekt. Dette viser hvor viktig hundehold er, både for mennesker, kjæledyr, husdyr og vilt sin trygghet og sikkerhet.

Vi refererer for øvrig til hundeloven og da spesielt kapittel 2 (Sikring av hunder), kapittel 3 (Løse hunder) og kapittel 5 (Personers rettigheter og plikter i nøds- og faresituasjoner).

Vi i Josdal Beitelag håper at sauebøndene og hytteeierne fortsatt kan ha et godt samarbeid, slik at alle blir fornøyde.

Mvh
Josdal Beitelag
v/Annfinn Omdal

Filer knyttet til dette innlegget: