ÅRSMØTE HOLDES TIRSDAG 24. JANUAR KL 19.00, I LOKALENE TIL ØSTER HUS AS, HØYLANDSGATA 4, PÅ SANDNES.

Foreløpig saksliste er:

 1. VALG AV MØTELEDER
 2. VALG AV REFERENT
 3. STYRETS ÅRSBERETNING
 4. REGNSKAP
 5. DIVERSE INFO FRA STYRET
 6. VALG
 7. FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017
 8. MELDTE SAKER
 9. EVENTUELT
 • Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet, det vil si innen 10. januar 2017. Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet. Det er også hyggelig å treffes og få en prat.
 • Kaffe og noe å bite i blir servert.

Vel møtt