Innbetaling

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett til. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør at på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Medlemskontingent for 2016 er nå klar til innbetaling.

Beløpet er også dette året kr. 500.

Dersom Varde velforening skal klare å finansiere sin del av kostnaden til løypekjøring i Josdalsheia er det veldig viktig at hytteeiere og andre brukere av Josdalsheia bidrar ved å betale medlemskontingent. Oppkjørte skiløyper er en viktig faktor for å holde opp interessen for Josdalsheia som turområde, og derfor også som et attraktivt hytteområde.

Styret i Varde velforening oppforderer derfor alle hytteeiere, grunneieere og andre brukere av Josdalsheia om å vere medlem ved då betale snarest medlemskontingenten på kr. 500 til konto nr. 9365 05 69847

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør at på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Takk til alle som har betalt medlemskontingent for 2015!

Men det er fortsatt for mange som ikke har betalt. Hvis du ønsker at Josdal skal vere et attraktivt hytteområde med oppkjørt skiløyper, trenger vi at alle hytteeiere og andre med interesser i dalen bidrar økonomisk. Det kan du enklest gjøre med å betale medlemskontingenten på kr. 500 til Varde vel sin konto nr. 9365 05 69847. Hvis du ikke er medlem, er dette også en fin anledning til å bli det! Alle brukere av Josdalsheia, med eller uten hytte, er velkommen som medlem i Varde vel!

Det er mange som har stilt spørsmål angående økningen på årets innbetaling til veilaget.

Dette ble det informert om på årsmøte og styret la da frem den informasjonen og forklaringen som kommer fra veilaget.

Du kan lese denne informasjonen i presentasjonen og referatet fra årsmøte.