Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Olje- og energidepartementet har til behandling klager og innsigelser til NVEs vedtak om konsesjon til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal.
I forbindelse med behandlingen vil det bli gjennomført møte og befaring den 29. juni.
Programmet for dagen er som følger:

08:00-09:30: Oppstartsmøte på Utsikten hotell, Kvinesdal.
09:45-11:00: Buss fra Utsikten hotell til Knaben.
11:00-11:45: Utsikt mot planområdet fra Reinshommen på Knaben.
11:45-13:30: Buss fra Knaben til Tonstadtippen. Stopp ved Knaben gård og Ertsmyra transformatorstasjon. Transport opp til Ertsvann.
14:00-16:00: Utsikt fra Ertsvannet mot Tonstadmarka og planområdet.
16:30  Bussen returnerer til Utsikten hotell.

På oppstartsmøtet vil departementet kort informere om saksbehandlingen. Deretter vil tiltakshaver gi en kort presentasjon av Buheii vindkraftverk før representanter for kommuner, fylkesmannen og andre klageparter gis anledning til å kommentere saken. Av hensyn til programmet bes det om at innlegg holdes relativt korte. Det vil også være anledning til å fremkomme med synspunkter og kommentarer under befaringen.
Deler av befaringen foregår i felt, og det anbefales gode sko og klær etter vær.
Eventuelle merknader til befaringsprogrammet sendes snarest og innen 17. juni til tot@oed.dep.no

Filer knyttet til dette innlegget:
Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Varde Velforening har mottatt et brev med orientering om vedtak, Buheii vindkraftverk.

Du kan lese brevet ved å klikke på bildet til venstre. Du finner også utfyllende informasjon på NVE sine hjemesider.

Filer knyttet til dette innlegget:
Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Varde Vel Hytteforening i Josdal representerer hytteeierne i området like nord for det planlagte vindkraftverket. Totalt er det i dag i vårt område ca 150 hytter. Antallet hytter i Josdalen har økt betraktelig de senere år. Flere hyttefelt er under planlegging (realiseringen av disse planene vil imidlertid påvirkes negativt av planene om vindkraftutbygging). Vi er hyppige brukere av heia sør for Josdal, Bergeheii, og vil på denne bakgrunn protestere mot den omsøkte vindkraftutbyggingen.