I forbindelse med bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Ertsmyra og Tjørhom skal vår entreprenør Valard i gang med å strekke ut nye liner på strekningen fra Josdal til Rosstøl.
I den forbindelse skal de foreta skjøting og avspenning av linene. Disse blir sprengt i sammen og det vil bli relativt høye smell under skjøting og avspenning av linene. Sprengningen vil bli varslet på vanlig måte med sirene. 
Arbeidet på denne seksjonen vil vare ca. 1 måned.

 

 

Filer knyttet til dette innlegget:
Varde Velforening har gjennomgått Statnett sin tilleggssøknad vedrørende alternativ 5.3 tilleggssøknad vedrørende alternativ 5.3 420kV Ertsmyra – Lyse

Dette er vår uttalelse:
«Vi gir med dette vår tilslutning til Statnett sitt forslag til ny trasè med tre alternativ 5.3 C/D/F over Sirdal mellom Selandsfjellet og Øykhom.
Statnett opprettholder de tidligere søkte alternativene 5.0, 5.1 og 5.2.
Varde Vel finner det derfor nødvendig igjen å påpeke at vi i tidligere høringsuttalelse har uttrykt stor innsigelse mot tilleggssøknadens alternativ 5.0 som omfatter bygging av en mulig ny vei (stiplet blå/hvit i kart NVE dok.nr. IFS1914231)inn til en påtenkt baseplass ved Hellerstølsvannet innerst i Josdal.
Veien er planlagt i umiddelbar nærhet av eksisterende hytter, og vil medføre betydelig forringelse av et flott nærområde og et meget attraktivt tilgjengelig turområde. 5.0 vil videre representere en vesentlig inngripen i naturen idet den vil ligge lenger inne på fjellet enn de andre alternativene(Hovknuden).»

Styret viser forøvrig til årsmøte januar 2015 hvor det ble orientert i saken vedr de tidligere forslagene som fremdeles står.

Styret

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Varde vel har sendt inn en høringsuttalelse til tilleggssøknad fra Statnett ang. 420kV Tonstad-Tjørhom-Lyse

Filer knyttet til dette innlegget: