Vinteren som gikk…

Her er en video som viser hvordan vinteren var i fjor, januar – mars 2019

INNKALLING – ÅRSMØTE VARDE VELFORENING

Tirsdag 4. februar 2020 kl 18.00
Sted: Lokalene til Øster Hus AS, Høylandsgata 4, Sandnes

Foreløpig saksliste er:
1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT
3. STYRETS ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. DIVERSE INFO FRA STYRET
6. VALG
7. FASTSETTINGS AV KONTINGENT
8. MELDTE SAKER
9. EVENTUELT

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet. Det er også hyggelig å treffes og få en prat.

Kaffe og noe å bite i blir servert.

Vel møtt!

Medlemskontingent 2019

Kjære medlemmer av Varde Velforening.

Det er på tide med ny innbetaling av medlemskontingent.

Kontingenten brukes bl.a. til å dekke utgifter for løypekjøring denne sesongen. (2019)

Medlemskontingenten er 750 kr. Konto nr. 9365 05 69847

Dere kan også bruke Vipps. Send ditt bidrag til vippsnr 506526

Merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.

Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde.

I 2018 hadde vi 80 betalende medlemmer. 
Frem til dagsdato i 2019 har vi 7 betalende medlemmer.

Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia!

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf