Vindmøller – status Tonstad Vindpark jan. 2013
KONSESJONSSØKNAD sendt for Tonstad Vindpark.
Se link til  artikkel Sirdølen:  http://sirdolen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=5286

STEMMEBAROMETER LAGT UT I SIRDØLEN
i anledning at Tonstad vindpark har sendt konsesjonssøknad til NVE. (se avisa si heimeside)

MØTER JANUAR 2013 NVE/HAVGUL:
 1. TIRSDAG 29.januar kl.19:00 i SIRDAL RÅDHUS er det et såkalt
  «folkemøte» om Tonstad Vindpark som NVE arrangerer og der Havgul skal
  informere om sin søknad, og der  det blir
  mulighet til å si sin mening.
 2. ONSDAG 30.januar kl. 19:00 på Kvinlog Skole(Kvinlog/Kvinesdal).

AKSJON  » NEI TIL TONSTAD VINDPARK»
De som ønsker å markere sin motstand mot vindmølleplanene kan de gå inn på linken nedenfor eller det er også mulig å skrive seg på underskriftslister som er lagt ut på flere av butikkene på Tonstad.

  Diverse tidligere/eldre informasjon:
 1. Åpent møte er avholdt i regi av NVE på Tonstad 16. november 2009 hvor styret var representert. Høringsbrev
 2. Styret har sendt  brev til  Sirdal Kommune 3.10 .09 og anmodet  om å bli tatt med  i videre saksbehandling. Link brev
 3. Brev til NVE med merknader til melding. link brev NVE
 4. Status Vindmøller jan 2010 : Presentasjon Årsmøte
Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf