Varde Vel har protestert mot utbygging av Buheii vindkraftverk
Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Varde Vel Hytteforening i Josdal representerer hytteeierne i området like nord for det planlagte vindkraftverket. Totalt er det i dag i vårt område ca 150 hytter. Antallet hytter i Josdalen har økt betraktelig de senere år. Flere hyttefelt er under planlegging (realiseringen av disse planene vil imidlertid påvirkes negativt av planene om vindkraftutbygging). Vi er hyppige brukere av heia sør for Josdal, Bergeheii, og vil på denne bakgrunn protestere mot den omsøkte vindkraftutbyggingen.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf