Styre- og medlemsmøte i «Bevar Heiane»
Velkomen til styre- og medlemsmøte i «Bevar Heiane»
onsdag 11.januar 2017 kl. 18.00 på Tonstad Bakeri.

MØTEAGENDA.
Del (1) 20-30 min
1.Val av  referent og registrering av frammøtte.
2.Val av styre for «Bevar Heiane» for  perioden 2017 – 2018.
3. Økonomi. Gjennomgang av konto.

Kontoen starta med overføring av midlar fra «Nei til Tonstad Vindpark.», seinare er friviljuge bidrag kome til. Utgifter har vore avis-annonsering. Elles har styret, sekretær og aktive medlemmar betalt utgifter sjølv.

4. Forslag til vedtektsendring. Frå årsavgift til friviljug bidrag.
PAUSE. Kaffe/Te og rundstykke/tebrød
Del (2) Resten av møtetida er avsatt til dette tema
5. Strategival framover. Sveinulf Vågene, leiar av ”La Naturen Leve” om komande avgjersle i OED og mogelege val av strategiar framover.

Spørsmål og diskusjon.

Av omsyn til bestillinga til bakeriet ber ein om at påmeldinga di kjem underteikna, mob 95021732, ihende innan kl.12 tysdag 10.januar.

LES MEDLEMSBREV BEVAR HEIANE 6.JANUAR 2017

Velkomen til møte!

Fridtjof Jaatun
sekretær for ”Bevar Heiane”
mob.95021732
E-post: jaatun.fridtjof@gmail.com

Filer knyttet til dette innlegget:
Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf