Status medlemskontingent pr. 1. april

Pr. 1. april har 46 medlemmer betalt medlemskontingent for 2016. Som kjent blir det aller meste av medlemskontingenten brukt til å betale for oppkjøring av skiløyper. I flg. budsjett for 2016 trenger Varde velforening 106 betalende medlemmer for å dekke foreningen sin andel av årets kostnad. Sirdal kommune dekker fortsatt 45 %, og det ville være svært beklagelig dersom vi i fremtiden ikke klarer å finansiere Varde velforening sin andel slik at løypekjøring må opphøre. Uten skiløyper blir det selvsagt heller ingen tilskudd fra Sirdal kommune.

Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde. Betale derfor din medlemskontingent, kroner 500 til konto nr. 93650569847 og merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.

Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf