Ny ledningstrase over Hovsknuten?!
Kart

Klikk på bilde for å vise originale PDF fil fra Statnett

Statnett sine planer i vårt område omfatter nå en ledningstrasé fra Tonstad til Tjørhom i tillegg til den planlagte oppgraderingen av traséen til Solhom i Kvinesdal. Opprinnelig fantes det to forslag for traséen til Tjørhom, som begge gikk vest for vår turterreng. Dette er nå endret: Det foreligger nå tre nye forslag til trase. Traseen med høyest prioritet fra Statnett sin side (kalt 5.0) går parallellt med den nye traseen til Solhom (flyttet opp i fjellet rett sør for dalen). Dette innebærer to parallelle linjer  inn til de begge møter den gamle traseen ved Ribjadalstjørn. Der vil traseen mot Tjørhom gå rett nordover kort øst for toppen av Hovsknuten.

I tillegg omfatter den nye planen en vei (stiplet i kartet) innerst i Josdalen sør for Kjeknuten mot Kvineskaret rundt til Hellestølvatn. Hensikten er å frakte tunge gjenstander til en «baseplass» rett vest av vatnet for å korte ned behovet for helikopterfrakt.
Tilleggssøknaden fra Statnett, kart over planene og en masse annen informasjon finnes på NVE sine hjemmesider:

Varde Vel planlegger å sende inn en høringsuttalelse hvor vi understreker belastningen for friluftslivet i vårt turterreng, og ber om at trase 5.1 velges, pga motstand fra fastboende mot trasé 5.2. Utløp av fristen er 1 september, altså svært kort fram i tid.

Hvis det er kommentarer til dette fra Varde Vel –medlemmer, Morten Sand, mob.  45276201.

Filer knyttet til dette innlegget:
Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf