Infotekst fra Statnett. Utbygging Josdalen

Statnetts entreprenør Valard Norway AS vil ha vekslende aktivitet i Josdalen ut året og frem til mars 2018. Etter mars vil det bli økt aktivitet i Josdalen med mastemontasje og strekk. For å opprettholde tidsplan og nødvendig fremdrift i prosjektet er det behov for å fly helikopter alle arbeidsdager, dvs mandag – lørdag. Enkelte sesonger er mer utfordrende når det gjelder vær og flyforhold, og vi opplever i den forbindelse at arbeid må vente fordi vi ikke kan bruke helikopter når været er for dårlig. Det er derfor helt nødvendig for oss å bruke alle dager med gode flyforhold til aktiviteter hvor helikopter er naturlig å bruke.

Planlagt arbeid:

Planlagt arbeid i denne perioden er hovedsakelig fundamenteringsarbeid på linje Ertsmyra Fjotland. Dette arbeidet forventes avsluttet i oktober.
Det vil bli pågående aktivitet fra nå og ut oktober. Fra november til ca 1 mars vil det bare bli sporadisk aktivitet i Josdalen.

Planlagt transport:

Det vil i perioden ut oktober foregå transport inn og ut fra Josdalen med betongbiler for støping av fundamenter.
Det vil også bli noe transport av diverse utstyr inn og ut fra tippen med enkel lastebil.
Det må påregnes persontransport med personbiler inn og ut fra Josdalen i hele perioden frem til mars.

Helikopteraktivitet:

Det vil i perioden fra nå og ca ut oktober foregå helikoptertransport ut fra Josdalen og ut i ledningstraseen for støping av fundamenter, jording av fundamenter etc. I perioden november – mars vil helikopteraktiviteten være vesentlig lavere enn dagens. Det vil da bare være sporadisk helikopterbruk i Josdalen.

Det er vanskelig å si noe eksakt om datoer for aktiviteter da dette er svært usikkert pga værforhold.
På denne type arbeidsoperasjoner hvor vi er avhengig av helikopter er værforhold avgjørende for fremdriften. Disse planene kan derfor bli endret.

Evt. spørsmål om utbyggingen rettes til byggelederne Kjartan Kallekleiv tlf 975 30 043 eller Terje Lunestad tlf. 918 70 050

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf