Informasjon fra Varde Velforening

Styre i Varde Velforening har på styremøtet 18.10.2016 kommet frem til at vi for sesongen 2017 ikke har økonomi til løypekjøring. Grunnen til dette er manglende innbetaling av kontingent.

Kontingent som er innbetalt i løpet av 2016 har gått med til å betale for løypekjøringen i 2016.

Styre jobber for å kunne tilby et forenklet løypetilbud for vinteren 2017.

Styre vil fremme forslag for årsmøte 2017 om å øke løypeavgiften, samt endre navn fra medlemskontingent til løypeavgift. Dette er på grunn av at innbetalingen tilnærmet uavkortet går med til å finansiere løypekjøring. Styret anser dette som nødvendig for å kunne tilby løypekjøring i 2018 og kommende sesonger.

Med vennlig hilsen,
Styret i Varde Velforening

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf