Informasjon angående Varde Velforening, Veilaget og veiene i Josdal

Varde Velforening har ikke noe ansvar i forhold til noen av veiene i Josdal.

Etter det styret i Varde Velforening kjenner til er det Veilaget (ved leder Odd Asbjørn Ousdal) som er ansvarlig for drift og vedlikehold av veien fra Josdal opp til Tippen, og videre opp til Atlakstøl.

Videre er det tre veier som berører våre medlemmer.

  • Veien fra Skitfoss og opp til Mågestøl.
  • Veien fra brua ved badeplassen og opp til Kjeknuten.
  • Veien videre fra Atlakstøl og opp til Ravnestølstjern.

Disse tre veiene er det andre grunneiere som er ansvarlig for.

Styret i Varde Velforening anbefaler våre medlemmer å kontakte sin grunneier dersom det ønskes videre utdypning om eier-, vedlikeholds- og ansvarsforhold hva gjelder veiene i Josdal.

Ellers ønsker styret alle nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøtet onsdag 27. januar kl.19:00.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf