Buheii vindkraftverk – klagebefaring
Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Olje- og energidepartementet har til behandling klager og innsigelser til NVEs vedtak om konsesjon til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal.
I forbindelse med behandlingen vil det bli gjennomført møte og befaring den 29. juni.
Programmet for dagen er som følger:

08:00-09:30: Oppstartsmøte på Utsikten hotell, Kvinesdal.
09:45-11:00: Buss fra Utsikten hotell til Knaben.
11:00-11:45: Utsikt mot planområdet fra Reinshommen på Knaben.
11:45-13:30: Buss fra Knaben til Tonstadtippen. Stopp ved Knaben gård og Ertsmyra transformatorstasjon. Transport opp til Ertsvann.
14:00-16:00: Utsikt fra Ertsvannet mot Tonstadmarka og planområdet.
16:30  Bussen returnerer til Utsikten hotell.

På oppstartsmøtet vil departementet kort informere om saksbehandlingen. Deretter vil tiltakshaver gi en kort presentasjon av Buheii vindkraftverk før representanter for kommuner, fylkesmannen og andre klageparter gis anledning til å kommentere saken. Av hensyn til programmet bes det om at innlegg holdes relativt korte. Det vil også være anledning til å fremkomme med synspunkter og kommentarer under befaringen.
Deler av befaringen foregår i felt, og det anbefales gode sko og klær etter vær.
Eventuelle merknader til befaringsprogrammet sendes snarest og innen 17. juni til tot@oed.dep.no

Filer knyttet til dette innlegget:
Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf