Det er nå søkt om konsesjon for utbygging
Fotomontasje

Klikk på bilde for å vise original

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

Det ble informert om planene for vindkraftutbygging i Buheii, like sør for Varden og Bergeheia, på Varde Vels årsmøte i vinter. Utbygger har nå sendt inn søknad om konsesjon. Informasjonsmøte på Tonstad 1. desember.

Du kan lese søknaden som beskriver planene på

Se også fotomontasje(fra søknaden) som illustrerer hvordan utbyggingen vil vises sett fra Bergeheia. Dette er et prosjekt som utfordrer svært mange av medlemmene i Varde Vel. Vi kan sende inn kommentarer/protest til NVE både fra Varde Vel som hytteforening og som enkeltpersoner. Fristen for dette er 15. desember 2014. I Varde Vel styret har vi på styremøte 11. 11.2014 besluttet at vi skal gå imot og protestere mot utbyggingen. Har du innspill til oss i styret, send gjerne en e-post eller ta kontakt på annen måte.
NVE inviterer til informasjonsmøte om prosjektet mandag 1. desember kl.:1900 i kommunestyresalen i rådhuset på Tonstad.
Der kan de som har mulighet og er interessert møte opp.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf