Allikevel ikke ny ledningstrase over Hovknuten!
420kV

Klikk på bilde for å åpne PDF-file

NVE har gitt konsesjon til nye ledninger østover til Solhom i Kvinesdal og nordover mot Tjørhom og Lyse.

NVE valgte å gi konsesjon til de trasé-alternativene som Varde Vel foreslo i sitt høringsbrev tidlig i høst: Ledningen mot øst, som nå følger sørflanken av dalen, flyttes sørover opp til Måkevannene. Traseen vil møte den eksisterende ledningstraseen ved Ribjadalsvann og og følge den videre østover. Både kommunen, de fleste av grunneierne og flertallet av medlemmer i Varde Vel foretrakk dette alternativet. Nordover valgte NVE å gi konsesjon til alternativ 5.1 langs vestflanken av heia (øst for Sirdal) hvor det er lite ferdsel. Det betyr at Statkraft sitt prioriterte forslag, med trasé rett over Hovknuten, ikke blir noe av. Nødvendig forbedring av veien vil bli gjort ved oppgradering av den eksisterende veien innerst i dalen.

Dette vedtaket til NVE kan påklages før 1.2.2015, så beslutningen er ikke endelig før eventuelle klager er behandlet.

Filer knyttet til dette innlegget:
Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf