Medlemskontingent for 2023

For å kunne tilby løypekjøring denne sesongen håper jeg så mange som mulig betaler inn

medlemskontingent på 750 kr. til konto nr. 9365 05 69847 eller Vipps: 506526

 

Merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.

Dette er ment å dekke inn utgifter for løypekjøringen denne sesongen.
Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde.
Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia!

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør ta på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Hilsen Styret

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf