Årsmøte

§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, og har som oppgave å:

Behandle årsmelding og revidert regnskap.
Fastsette kontingentens størrelse.
Fastsette tidspunkt for etterfølgende årsmøte.
Velger styrets medlemmer og revisorer.
Nedsette valgkomite på 3 medlemmer.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 3 uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på samme måte når styret finner det nødvendig. Det samme har styret plikt til å gjøre om minst halvparten av medlemmene i foreningen krever det.
Saker i årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall blant frammøtte medlemmer om intet annet er bestemt.

Torsdag 21. februar kl 19.00
Sted: Lokalene til Øster Hus AS, Høylandsgata 4, Sandnes

Foreløpig saksliste er:
1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT
3. STYRETS ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. DIVERSE INFO FRA STYRET
6. VALG
7. FASTSETTINGS AV KONTINGENT
8. MELDTE SAKER
9. EVENTUELT

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet. Det er også hyggelig å treffes og få en prat.

Kaffe og noe å bite i blir servert.

Vel møtt

ÅRSMØTE HOLDES TIRSDAG 24. JANUAR KL 19.00, I LOKALENE TIL ØSTER HUS AS, HØYLANDSGATA 4, PÅ SANDNES.

Foreløpig saksliste er:

 1. VALG AV MØTELEDER
 2. VALG AV REFERENT
 3. STYRETS ÅRSBERETNING
 4. REGNSKAP
 5. DIVERSE INFO FRA STYRET
 6. VALG
 7. FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017
 8. MELDTE SAKER
 9. EVENTUELT
 • Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet, det vil si innen 10. januar 2017. Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet. Det er også hyggelig å treffes og få en prat.
 • Kaffe og noe å bite i blir servert.

Vel møtt

Årsmøte ble avholdt den 27. januar 2016 i Øster Hus sine lokaler i Høylandsgata 4, Sandnes.

Det var 43 medlemmer foruten Styret som deltok.

Du finner referatet fra årsmøte her.