Author Archive

Vinter 2023

Bilder fra vinterferien 2023

For å kunne tilby løypekjøring denne sesongen håper jeg så mange som mulig betaler inn
medlemskontingent på 750 kr. til konto nr. 9365 05 69847 eller Vipps: 506526

Årsmøte 2022

Årsmøte – Varde VelforeningTorsdag 17. februar 2022 kl 19.00
Sted: Google Meet – VideokonferanseForeløpig saksliste er:
1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT
3. STYRETS ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. DIVERSE INFO FRA STYRET
6. VALG
7. FASTSETTINGS AV KONTINGENT
8. MELDTE SAKER
9. EVENTUELTForslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet.

Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet.Vel møtt!

Hilsen styret

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf