Author Archive

Påskeaften 2018 Josdal

Fremmøtte og påmelding ved Røde Kors hytta kl. 11.30

Kl. 12.00 Andakt

Etter andakten starter vi påskerennet.

Som vanlig starter vi med de yngste. Følgende klasser er satt opp:

Klasse 1: Jenter og gutter fra 5 t.o.m 7 år (Kort løype)

Klasse 2: Jenter og gutter fra 8 t.o.m 10 år (Lang løype)

Klasse 3: Jenter og hutter fra 11 t.o.m 13 år (Lang løype)

Deltakeravgift kr. 50,- pr. deltager.

Vi tenner opp grillen pg selger pølser 20,- og juice 20,- kaffe 10,- og boller kr 15,-

Vi tar Vipps og kontanter

Serverer juice til deltagere av barnerennet.

Vi må ta vær og snøforhold i betraktning.

Alle ønskes velkommen til årets påskearrangement.

Hilsen Styret for Varde Velforening

 

Related Images:

INNKALLING – ÅRSMØTE VARDE VELFORENING

Torsdag 21. februar kl 19.00
Sted: Lokalene til Øster Hus AS, Høylandsgata 4, Sandnes

Foreløpig saksliste er:
1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT
3. STYRETS ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. DIVERSE INFO FRA STYRET
6. VALG
7. FASTSETTINGS AV KONTINGENT
8. MELDTE SAKER
9. EVENTUELT

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet. Det er også hyggelig å treffes og få en prat.

Kaffe og noe å bite i blir servert.

Vel møtt

Infotekst fra Statnett. Utbygging Josdalen

Statnetts entreprenør Valard Norway AS vil ha vekslende aktivitet i Josdalen ut året og frem til mars 2018. Etter mars vil det bli økt aktivitet i Josdalen med mastemontasje og strekk. For å opprettholde tidsplan og nødvendig fremdrift i prosjektet er det behov for å fly helikopter alle arbeidsdager, dvs mandag – lørdag. Enkelte sesonger er mer utfordrende når det gjelder vær og flyforhold, og vi opplever i den forbindelse at arbeid må vente fordi vi ikke kan bruke helikopter når været er for dårlig. Det er derfor helt nødvendig for oss å bruke alle dager med gode flyforhold til aktiviteter hvor helikopter er naturlig å bruke.

Planlagt arbeid:

Planlagt arbeid i denne perioden er hovedsakelig fundamenteringsarbeid på linje Ertsmyra Fjotland. Dette arbeidet forventes avsluttet i oktober.
Det vil bli pågående aktivitet fra nå og ut oktober. Fra november til ca 1 mars vil det bare bli sporadisk aktivitet i Josdalen.

Planlagt transport:

Det vil i perioden ut oktober foregå transport inn og ut fra Josdalen med betongbiler for støping av fundamenter.
Det vil også bli noe transport av diverse utstyr inn og ut fra tippen med enkel lastebil.
Det må påregnes persontransport med personbiler inn og ut fra Josdalen i hele perioden frem til mars.

Helikopteraktivitet:

Det vil i perioden fra nå og ca ut oktober foregå helikoptertransport ut fra Josdalen og ut i ledningstraseen for støping av fundamenter, jording av fundamenter etc. I perioden november – mars vil helikopteraktiviteten være vesentlig lavere enn dagens. Det vil da bare være sporadisk helikopterbruk i Josdalen.

Det er vanskelig å si noe eksakt om datoer for aktiviteter da dette er svært usikkert pga værforhold.
På denne type arbeidsoperasjoner hvor vi er avhengig av helikopter er værforhold avgjørende for fremdriften. Disse planene kan derfor bli endret.

Evt. spørsmål om utbyggingen rettes til byggelederne Kjartan Kallekleiv tlf 975 30 043 eller Terje Lunestad tlf. 918 70 050

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf