Author Archive

Vindmøller – status Tonstad Vindpark jan. 2013

KONSESJONSSØKNAD sendt for Tonstad Vindpark.
Se link til  artikkel Sirdølen:  http://sirdolen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=5286

STEMMEBAROMETER LAGT UT I SIRDØLEN
i anledning at Tonstad vindpark har sendt konsesjonssøknad til NVE. (se avisa si heimeside)

MØTER JANUAR 2013 NVE/HAVGUL:
 1. TIRSDAG 29.januar kl.19:00 i SIRDAL RÅDHUS er det et såkalt
  «folkemøte» om Tonstad Vindpark som NVE arrangerer og der Havgul skal
  informere om sin søknad, og der  det blir
  mulighet til å si sin mening.
 2. ONSDAG 30.januar kl. 19:00 på Kvinlog Skole(Kvinlog/Kvinesdal).

AKSJON  » NEI TIL TONSTAD VINDPARK»
De som ønsker å markere sin motstand mot vindmølleplanene kan de gå inn på linken nedenfor eller det er også mulig å skrive seg på underskriftslister som er lagt ut på flere av butikkene på Tonstad.

  Diverse tidligere/eldre informasjon:
 1. Åpent møte er avholdt i regi av NVE på Tonstad 16. november 2009 hvor styret var representert. Høringsbrev
 2. Styret har sendt  brev til  Sirdal Kommune 3.10 .09 og anmodet  om å bli tatt med  i videre saksbehandling. Link brev
 3. Brev til NVE med merknader til melding. link brev NVE
 4. Status Vindmøller jan 2010 : Presentasjon Årsmøte

RiksTV dekning i Josdal

RiksTV

Styret har kontaktet RiksTV vedrørende muligheter for oppgradering av mast i Josdal for hytteområdet.
De bekrefter at dette vil ikke bli utført og henviser til at Parabol er eneste løsning.

Nødplakat

Vi kan låne GPS av Røde Kors eller kjøpe tjenesten ved at Røde Kors utfører dette når de er tilstede i Josdal.

En ny mulighet finnes på internett. Statens kartverks sitt internett kart Norgeskart har dette i programmet. Finn hytta på kartet og velg rødt kors. Deretter får du hjelp videre. Sluttprodukt er en fin Nødplakat som kan rammes inn.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf