Årsmøter

Årsmøte 2021

Årsberetning

***

Årsmøte 2020

Årsberetning

Presentasjon-til-Arsmotet-2020.02.24aLast ned

Arsregnskap_signaturLast ned

ReferatLast ned

Arsberetning-2020-20210221Last ned

***

Årsmøte 2017

Her er referatet fra årsmøtet som ble avholdt 1. mars 2018, samt årsregnskapet.

Filer knyttet til denne siden:

***

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, og har som oppgave å:

  • Behandle årsmelding og revidert regnskap.
  • Fastsette kontingentens størrelse.
  • Fastsette tidspunkt for etterfølgende årsmøte.
  • Velger styrets medlemmer og revisorer.
  • Nedsette valgkomite på 3 medlemmer.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 3 uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på samme måte når styret finner det nødvendig. Det samme har styret plikt til å gjøre om minst halvparten av medlemmene i foreningen krever det.
Saker i årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall blant frammøtte medlemmer om intet annet er bestemt.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf