Årsmøte
ÅRSMØTE HOLDES TIRSDAG 24. JANUAR KL 19.00, I LOKALENE TIL ØSTER HUS AS, HØYLANDSGATA 4, PÅ SANDNES.

Foreløpig saksliste er:

 1. VALG AV MØTELEDER
 2. VALG AV REFERENT
 3. STYRETS ÅRSBERETNING
 4. REGNSKAP
 5. DIVERSE INFO FRA STYRET
 6. VALG
 7. FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017
 8. MELDTE SAKER
 9. EVENTUELT
 • Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet, det vil si innen 10. januar 2017. Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet. Det er også hyggelig å treffes og få en prat.
 • Kaffe og noe å bite i blir servert.

Vel møtt

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, og har som oppgave å:

 • Behandle årsmelding og revidert regnskap.
 • Fastsette kontingentens størrelse.
 • Fastsette tidspunkt for etterfølgende årsmøte.
 • Velger styrets medlemmer og revisorer.
 • Nedsette valgkomite på 3 medlemmer.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 3 uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på samme måte når styret finner det nødvendig. Det samme har styret plikt til å gjøre om minst halvparten av medlemmene i foreningen krever det.
Saker i årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall blant frammøtte medlemmer om intet annet er bestemt.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf