Stavanger Røde Kors Hjelpekorps vil fra i vinter ikke bemanne Røde Kors hytta i Josdal.

De undersøker om det er et annet hjelpekorps som kan overta driften.

Vi kan låne GPS av Røde Kors eller kjøpe tjenesten ved at Røde Kors utfører dette når de er tilstede i Josdal.

En ny mulighet finnes på internett. Statens kartverks sitt internett kart Norgeskart har dette i programmet. Finn hytta på kartet og velg rødt kors. Deretter får du hjelp videre. Sluttprodukt er en fin Nødplakat som kan rammes inn.