Medlemskontingent

§ 4 Økonomi
Den ordinære kontingent til den vanlige forretningsmessige driften av foreningen fastsettes av årsmøtet med to-tredjedels flertall.

På årsmøte for 2014 ble det enstemmig vedtatt å øke kontingenten til kr. 500,- Dette for å kunne betjene utgiftene til løypekjøring.

Medlemskontingent for 2016 er nå klar til innbetaling.

Beløpet er også dette året kr. 500.

Dersom Varde velforening skal klare å finansiere sin del av kostnaden til løypekjøring i Josdalsheia er det veldig viktig at hytteeiere og andre brukere av Josdalsheia bidrar ved å betale medlemskontingent. Oppkjørte skiløyper er en viktig faktor for å holde opp interessen for Josdalsheia som turområde, og derfor også som et attraktivt hytteområde.

Styret i Varde velforening oppforderer derfor alle hytteeiere, grunneieere og andre brukere av Josdalsheia om å vere medlem ved då betale snarest medlemskontingenten på kr. 500 til konto nr. 9365 05 69847

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør at på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Takk til alle som har betalt medlemskontingent for 2015!

Men det er fortsatt for mange som ikke har betalt. Hvis du ønsker at Josdal skal vere et attraktivt hytteområde med oppkjørt skiløyper, trenger vi at alle hytteeiere og andre med interesser i dalen bidrar økonomisk. Det kan du enklest gjøre med å betale medlemskontingenten på kr. 500 til Varde vel sin konto nr. 9365 05 69847. Hvis du ikke er medlem, er dette også en fin anledning til å bli det! Alle brukere av Josdalsheia, med eller uten hytte, er velkommen som medlem i Varde vel!

Medlemskontingent for 2015 er klar til innbetaling.

Ved å betale kr. 500 til konto nr.9365 05 69847 bidrar du til løypekjøring i Josdal kan fortsette, og at Josdal vil være et attraktivt hytteområde i fremtiden. Om du er bruker av skiløypene, eller ikke, vil oppkjørte skiløyper være viktig for å opprettholde verdien på hytta hvis du en gang skal selge.

Varde vel har oppsparte midler til å dekke vår del av kostnaden til løypekjøring denne vinteren. Skal vi klare vår del neste vinter,  må hytteeierene betale medlemskontingent til Varde vel.

Vær vennlig å betale kontingenten innen 15. april 2015, og husk å merke innbetalingen med navn og hyttenummer.

Du finner mer om løypekjøring på vår hjemmesider under “Løypeutvalget