Helikopter flyving i Josdal

Viser til tidligere dialog ang. helikopterflyging forrige søndag.

Av værmessige årsaker fikk ikke entreprenør brukt helikopter forrige helg. Av samme årsak som sist kommer entreprenør til å jobbe førstkommende søndag. Dette med forbehold om flyvær.

Igjen blir det kun transport av mannskap på søndag, utstyr og materiale skal flys ut før.

Det er ikke planlagt ytterlig arbeid på søndager.

    Håper på forståelse for dette.
Helikopter flyving i Josdal

Til informasjon kommer det til å være arbeid i fjellet mellom Ertsmyra og Lilandsdalen på førstkommende søndag (26.03.2017).

Det har vært mange dager i det siste uten flyvær, og entreprenøren ønsker å utnytte perioden med fint vær. Entreprenøren vil kun bruke helikopter til utflygning av mannskap, og ikke til transport av material, utstyr osv. Det blir dermed begrensede antall helikopterflyginger.

I tillegg, kommer entreprenøren til å bruk riggareal ved Kyrremyr (R35A) og ikke Josdalstippen, dette for å øke avstand til hyttebebyggelse.

Medlemskontingent for 2017

For å kunne tilby løypekjøring denne sesongen håper jeg så mange som mulig betaler inn

medlemskontingent på 750 kr. til konto nr. 9365 05 69847

Merk innbetalingen med navn og helst også hyttenummer.

Dette er ment å dekke inn utgifter for løypekjøringen denne sesongen.
Enten du er aktiv bruker av skiløyper eller ikke, minner vi fortsatt om at oppkjørte skiløyper i området er viktig for interessen for Josdalsheia, og området som et attraktivt hytteområde.
Takk for ditt bidrag til skiløyper i Josdalsheia!

§ 7 Medlemmenes plikter
Kontingenten må betales i rett tid. Det ventes at medlemmene går positivt inn for de oppgaver årsmøtet eller styret oppfordrer til. Alle medlemmene bør ta på seg tillitsverv, men kan nekte gjenvalg etter en valgperiode.

Hilsen Styret

Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!