Sprenging i området Josdal-Rosstøl

I forbindelse med bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Ertsmyra og Tjørhom skal vår entreprenør Valard i gang med å strekke ut nye liner på strekningen fra Josdal til Rosstøl.
I den forbindelse skal de foreta skjøting og avspenning av linene. Disse blir sprengt i sammen og det vil bli relativt høye smell under skjøting og avspenning av linene. Sprengningen vil bli varslet på vanlig måte med sirene. 
Arbeidet på denne seksjonen vil vare ca. 1 måned.

 

 

Helikopter flyving i Josdal

Viser til tidligere dialog ang. helikopterflyging forrige søndag.

Av værmessige årsaker fikk ikke entreprenør brukt helikopter forrige helg. Av samme årsak som sist kommer entreprenør til å jobbe førstkommende søndag. Dette med forbehold om flyvær.

Igjen blir det kun transport av mannskap på søndag, utstyr og materiale skal flys ut før.

Det er ikke planlagt ytterlig arbeid på søndager.

    Håper på forståelse for dette.
Helikopter flyving i Josdal

Til informasjon kommer det til å være arbeid i fjellet mellom Ertsmyra og Lilandsdalen på førstkommende søndag (26.03.2017).

Det har vært mange dager i det siste uten flyvær, og entreprenøren ønsker å utnytte perioden med fint vær. Entreprenøren vil kun bruke helikopter til utflygning av mannskap, og ikke til transport av material, utstyr osv. Det blir dermed begrensede antall helikopterflyginger.

I tillegg, kommer entreprenøren til å bruk riggareal ved Kyrremyr (R35A) og ikke Josdalstippen, dette for å øke avstand til hyttebebyggelse.

Webkamera
Webkamera Klikk på bilde for å se større
Facebook
Følg Varde Velforening Josdal-TonstadFacebook.

Enten om du har hytte eller har tilknytning til dalen.

Båndtvangen!
Styret ber alle om å respektere båndtvangen for hunder i Josdal!
Plukk opp etter hunden din!
Vern om vilt og husdyr!
Diplom Påskerenn

Klikk for å laste ned pdf