Informasjon

Her samler vi alle innlegg som omhandler generell informasjon.

Gjøre en innsats for fellesskapet?

Varde Velførening trenger nye styremedlemmer.

Er du interessert?

epost: styre@vardevel.no

Personlig melding

Torsdag 21. februar kl 19.00
Sted: Lokalene til Øster Hus AS, Høylandsgata 4, Sandnes

Foreløpig saksliste er:
1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT
3. STYRETS ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. DIVERSE INFO FRA STYRET
6. VALG
7. FASTSETTINGS AV KONTINGENT
8. MELDTE SAKER
9. EVENTUELT

Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Vil du være med å avgjøre hva som blir besluttet for videre drift av velforeningen vår, må du møte frem på årsmøtet. Det er også hyggelig å treffes og få en prat.

Kaffe og noe å bite i blir servert.

Vel møtt

Nå foreligger referat fra årsmøtet som ble avholdt i mars 2018.

Se under fanen ‘Årsmøte’ og velg 2017.